Σύσταση Νέου Δ.Σ Συλλόγου Μαγουλιανιτών

Την Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017 στα γραφεία του συλλόγου, συνήλθε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την καταστατική συγκρότησή του σε σώμα. Στην συνεδρίαση υπήρχε απαρτία, συμμετείχαν τα αναπληρωματικά μέλη και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Μετά από κοινού πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή η σύνθεση του Δ.Σ και έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Αλεξόπουλος Α. Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Γόντικας Κ. Χρήστος
Γραμματέας: Κανελλόπουλος Θ. Δημήτριος
Ταμίας: Κονδύλη Θ. Βασιλική
Σύβουλος Δημοσίων σχέσεων: Ανδριόπουλος Π. Θάνος
Μέλος: Ζούβελος Π. Αναστάσιος
Μέλος: Κυριακόπουλος Κ. Παναγιώτης

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Τσαϊλής Α. Παναγιώτης
Κοσιάβελος Κ. Παναγιώτης
Τράπαλη Α. Μαρία

 

Εξελεγκτική επιτροπή:

Λαμπούση Π. Χριστίνα
Κανελλόπουλος Δ. Κωνσταντίνος
Δουλουγέρης Δ. Ηλίας

 

Leave a Reply