Αθανασιος Κ. Καρπακλης: Ο δικος μας Ιπποκρατης

Αθανάσιος Κ. Καρπακλής (1879-26/4/1929). Ο γιατρός των Μαγουλιάνων. Ιεραπόστολος της ιατρικής επιστήμης των χωριών και κωμοπόλεων των τέως δήμων Λάδωνος, Μυλάοντος, Κλείτωρος, Νυμφασίας. Υποψήφιος γερουσιαστής Αρκαδίας συνασπισμού Φιλελευθέρων (Ελευθερίου Βενιζέλου).
Στους βατούς μουλαρόδρομους που συνδέουν τα χωριά μας ο Καρπακλής ήταν τακτικός διαβάτης. Υπήρξε μια πατριαρχική φυσιογνωμία. Η ζωή για τον γιατρό ήταν σκληρή και άδικη. Όπως σκληρή και άδικη ήταν η ζωή και για τους κατοίκους των χωριών μας. Παντρεύτηκε τη βυτινιώτισσα Λιαροπούλου. Δεν απέκτησε απογόνους. Ως δημοκρατικός υποψήφιος και παράγωντας αντιμετώπισε τη σκληρή αντίδραση των φιλοβασιλικών αντιπάλων του. Έλαβε μέρος στην ίδρυση του Σανατορίου στην Βυτίνα, ελπίζοντας ότι θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Διέθεσε πολλά χρήματα στο Σανατόριο, το οποίο έκλεισε λόγω κακοδιοίκησης.
Με το θάνατό του -ετάφηκε στο προαύλιο του Ιερού ναού Αγίου Δημητρίου- η ευρύτερη περιοχή εστερήθηκε έναν προοδευτικό επιστήμονα και άνθρωπο.

9 Αυγούστου 2000

Leave a Reply