Σύνθεση

Δι

Την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία του συλλόγου, συνήλθε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την καταστατική συγκρότησή του σε σώμα.

Μετά από κοινού πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή η σύνθεση του Δ.Σ και έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Αλεξόπουλος Α. Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Γόντικας Κ. Χρήστος
Γραμματέας: Κανελλόπουλος Α. Δημήτριος
Ταμίας: Τράπαλη Α. Μαρία
Σύμβουλος Δημοσίων σχέσεων: Ανδριόπουλος Π. Θάνος
Μέλος: Ζούβελος Π. Αναστάσιος
Μέλος: Παπακονδύλης Ι. Θεόδωρος

Αναπληρωματικά μέλη:

Κανελλόπουλος Γ. Δημήτριος
Κονδύλη Θ. Βασιλική

Εξελεγκτική επιτροπή:

Λαμπούση Π. Χριστίνα
Κανελλόπουλος Δ. Κωνσταντίνος
Δημόπουλος Β. Χαράλαμπος

 

Leave a Reply