Μονοπάτια

Τα Μαγούλιανα, προσφέρουν στον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία επαφής με την φύση.
Ένα συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο μονοπατιών παρέχει τη δυνατότητα γνωριμίας με αρκετά μέρη της Μαγουλιανίτικής γης.

Οι διαδρομές είναι σηματοδοτημένες με λευκά ταμπελάκια και κάποιες φορές επικοινωνεί με τμημα του menalontrail.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα μονοπάτια μέσα από την εφαρμογή Viewranger την οποία χρησιμοποιούν πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες. Σκανάροντας την παρακάτω εικόνα (QR Code) θα ανοίξει ο σύνδεσμός με τις τρεις διαδρομές.

Διαδρομή Α:

Μαγούλιανα-Ζερβού-Ελά-Σανατόριο-Κορφοξυλιά-Μαγούλιανα

Πληροφορίες της διαδρομής

Διαδρομή Φ:

Μαγούλιανα-Ζερβού-Φασονέρι-Κορφοξυλιά-Μαγούλιανα

Πληροφορίες της διαδρομής

Διαδρομή Κ:

Μαγούλιανα-Αργυρόκαστρο-Μαγούλιανα

Πληροφορίες της διαδρομής

Διαδρομή Β:

Μαγούλιανα-Στρατελίτσα-Καμάρι-Μαγούλιανα

Πληροφορίες της διαδρομής